Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123237

Dato: 06.05.2021

Bør ikkje ha serfitikat! vi er eit fritt land dykk tek frå oss friheita!