Høringssvar fra Narin Folgerø

Dato: 11.05.2021

Dette er et totalt upassende lovendringsforslag. Grunnene som gis er ikke holdbare ut ifra den faktiske situasjonen. Den innflytelsen som nå utøves fra politisk hold er meget urovekkende. Det virker som grunnleggende demokratiske verdier forvitrer. Individenes selvbestemmelse over egen kropp og sjebne undergraves. Den medisinskfaglige debatten blir brukt til polarisering i stedet for folkeopplysning. Norge befinner seg i en prekær situasjon og bør bevare sine dyrebare folkeopplyste og demokratiske normer, før dette går for langt!

Nei og atter nei til koronasertifikat i Norge.

Med livserfaring fra både Norge og Aserbajdsjan,

Narin