Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 169239

Dato: 06.05.2021

Jeg er motstander av corona-sertifikat.