Høringssvar fra Kaja Mari Medås

Dato: 06.05.2021

Mitt høringssvar ifbm regjeringens forslag om lovendring slik at de kan innføre vaksinepass.

Vær klar over følgende;

Dette lovforslaget bryter med både Den Norske Grunnloven, kap E -paragraf 92-113, De internasjonale menneskerettighetene - artikkel 1, 3,12,13,18 og 30, samt Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering", inkl. vedl.1.

Vær videre klar over følgene;

De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagte vaksinepasset er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker. Myndighetenes press mot befokningen for å la seg injisere med disse bryter med Nürnberg-kodeksen.

De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten.

Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på de ovennevnte lover og forordningene.