Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Mine tanker og min opplevelse av departementets forslag med lovforslagets formål er at dette i aller høyeste grad er ondskapsfullt, uetisk og vil virke diskriminerende og stigmatiserende for mange mennesker dersom dette trer i kraft. Jeg anser det som en kriminell handling og det er å frarøve meg og mine medmenneskers medfødte rettigheter og retten til frihet generelt. Dette fordi det er på ingen måter noen som helst faglig hold i deres undertrykkstrategi og lockdown reguleringer i forbindelse med Covid 19. FHI definerte i mars i fjor ved sitt notat Covid 19 pandemien (Risiko, prognose og respons i Norge etter uke 12) at det er stor usikkerhet knyttet til de tre ulike mulige smittevernstrategiene og at av den grunn definerer dem som et eksperiment. Samme gjelder og vaksinene som også er et eksperiment, som til de grader er et mislykket prosjekt når man ser på bivirkninger og vaksine dødsfall. Disse eksperimentene kommer jeg ALDRI til å delta i og det samme gjelder dette såkalte coronasertifikat som jeg ei heller kommer til å akseptere eller vil komme til å respektere dersom dette blir en realitet. Når det gjelder faglig belegg for disse vurderingene og beslutninger som bør tas i forbindelse med denne såkalte pandemien, så forholder jeg meg til deres fagpersonell, men også til andre anerkjente fagpersoner med faglig tyngde som for eksempel The Great Barrington Declaration. Nettopp fordi tilliten min til den norske regjering sammen med FHI sine representanter har blitt redusert til absolutt ingen tillit, ikke bare når det kommer til Covid 19 politikken men også på det fleste områder. Det siste året har regjeringen tatt beslutninger basert på følelser og tenkte verste scenarier, rett og slett utøvd emokrati slik jeg ser det, og det hører ikke hjemme noen steder, særlig når viktige beslutninger skal tas som får uante dramatiske negative konsekvenser for folk og folkehelsen. Regjeringens emokrati har bidratt til å spre unødvendig frykt og angst i det norske folk. Dette sammen med de grove uakseptable frihetsinnskrenkende corona lovgivningen i folks rett til anstendig verdig og kjærlig liv, ikke har bidratt til annet enn å demoralisere og svekke folkehelsen både fysisk og psykisk.

Å innføre et vaksinepass vil bidra til segregering av det norske folk som vil splittes nettopp fordi regjeringens skremselspropaganda virker i beste velgående hvor flertallet dessverre har en oppfatning av at uvaksinerte mennesker er en fare for andres liv og helse. En vil få et polarisert folk ikke bare i samfunnet, men også i familie, slekt og venner og i nasjonen tror jeg. Er dette en samfunnsutvikling vi ønsker å ha?

Det mennesket eller den organisasjon, institusjon, etat eller stat kall det hva du vil som vurderer meg som mindreverdig i forhold til mine medmennesker og diskriminerer meg av hvilken som helst grunn vil jeg anmelde og jeg vil kjempe og sloss imot slike krefter og forsvare meg. Kroppen min er min og ikke din eller deres, og det er mitt valg. Jeg har tillit til mitt immunforsvar og min helse, jeg er frisk og fungerer i mitt beste velgående. Jeg opplever at måten vaksineprogrammet formidles på nasjonalt og ute i kommunene fører til en oppfatning blant folk at jeg nå er en farlig mann for mine nærmeste og medmennesker i samfunnet fordi jeg kan være smittebærer og risiko for deres liv og helse. Det som dere også samtidig formidler indirekte i deres budskap er at jeg er svak og trenger behandling. Det oppleves som en krenkelse for meg, og når skal dere ta en medisinsk anbefaling eller beslutning på noe som vedrører meg og min personlige helse når dere har ingen kjennskap til meg og min helse. Svaret er ALDRI!!!

Vaksine tar jeg aldri så lenge jeg lever. Pusher noen slikt eksperimentell heksebrygg på meg kommer jeg til å se på det som et angrep på min integritet og jeg vil sloss med nebb og klør til jeg dør mot slike holdninger, handlinger og aksjonskampanjer som vi ser i WHO, FHI og i de representative andre nasjonale regjeringer. Jeg vil bruke min stemmerett, organisasjonsrett og ytringsfrihet til å motarbeide de ondskapsfulle handlingene som nå begås mot ikke bare det norske folk, men hele verdens befolkning. De som er redde for å leve og innbiller seg de trenger vaksine og et pass for å leve og fungere i Norges rike får gjøre det uten å plage meg.

Å bevisst stenge ned store deler av samfunnshjulet med vel vitende om hvor ødeleggende og destruktive tiltaksbyrdene vil være for vårt kjære folk er direkte ondskap og galskap, jeg finner ingen andre ord for dette. Å argumenter for at dette gjøres for å begrense smitte og holde virus under kontroll med bakgrunn i et eksperiment av en risikovurdering fra FHI er rene vanvidd og virker totalt meningsløst og det gir skjellig grunn til å stille kritiske velmente spørsmål om hva denne lockdown politikken og dette vaksinepasset egentlig handler om? Om et Coronavirus skulle eksistere så er dette et møte med naturen som naturen selv ordner opp i, tenker jeg. Slik jeg ser det er det sinnsykt å bare tenke tanken at her skal vi bremse og kontrollere virus. Dersom tiltakene hadde fungert så hadde vi vel åpnet for lenge siden, og siden de ikke har fungert i over et år hvorfor fremdeles ha samme strategi, ville det ikke være fornuftig å tenke og handle annerledes?

Jeg ser ingen logikk og har ei heller aldri sett noen logikk i noen verdens ting som har med regjeringens handtering av den såkalte pandemien. Tiltaksbyrden er allerede og vil bli uendelig mye større enn nytten av tiltakene, enkelt og greit.

Til regjeringen og stortingsrepresentantene vil jeg si en ting: Glem aldri at folket er nasjonen og dere er for nasjonen og ikke motsatt.