Høringssvar fra Eric Perroud

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette strider mot absolutt alle demokratiske prinsipper, og jeg vil med dette på det sterkeste få uttrykke at jeg på ingen måte aksepterer eller støtter innføringen av såkalte koronapass! Har vi ikke lært av historien? Jeg vil ikke ha et samfunn slik vi så i Det Tredje Riket: "Papiere, bitte!" NEI!!!!