Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125526

Dato: 06.05.2021

Før regjeringen går til aksjon og endrer lovgrunnlaget vårt, må en se på reelle fakta rundt covid sars-2-situasjonen. Det er fortsatt ikke lagt frem hele gensekvenser av viruset, som derfor er modellert in silico. Viruset kan behandles med medisinering; ivermectin, hydroxychloroquin og derfor er ikke behovet for vaksine tilstede. Vaksinen som er produsert, er eksperimentell og både vector- og mRNAvaksinen har manglende fartstid og godkjenninger for å bli regnet som en trygg vaksine. Vaksinen beskytter ikke mot smitte, overføring og bivirkninger er ukjent. Dyrestudier har hatt negative resultater og det har ikke lykkes å fremstille et godkjent produkt. At regjeringen går frem og behandler det norske folk som prøvekanin uten vitenskaplig grunnlag, er urovekkende. Bruken av PCR-testing, som bevist gir falske positive, for å legge frem statistikker over 'smittede, og spre fryktpropaganda stiller dere alle i et dårlig lys. Jeg krever at regjeringen behandler folket med den respekt det fortjener og åpner samfunnet igjen, da det ikke eksisterer den minste årsak til å la være.

Er derfor sterkt i mot innføring av koronapass. Jeg mener det er et grovt overtramp mot personlig frihet og for våres menneskerettigheter. Det har frem til koronaen kom vært et fritt land, og jeg ønsker at det skal fortsette å være fritt.