Høringssvar fra Jostein Næss Grådahl

Dato: 06.05.2021

Vær klar over følgende!

Dette lovforslag bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.

De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.

Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1.

Vær også klar over følgende:

De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagte vaksinepass, er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker.

Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse, bryter mot Nürnberg-kodeksen. De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten.

Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på de ovennevnte lover og forordninger.

Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk da vaksinene ikke hindrer den vaksinerte i å bli smittet eller spre smitten videre til andre. Derfor vil det ikke ha noen betydning om man er vaksinert eller ikke i forhold til å beskytte andre mot smitte.

All vaksinering innebærer en risiko. Vaksinene mot Covid-19 er ennå ikke endelig godkjente og vi har ingen kunnskap om langtidseffektene. Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger, også alvorlige og livstruende. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen og ta et fritt og informert valg uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av grunnleggende rettigheter.

Videre mener jeg at informasjonen fra myndighetene knyttet til vaksinering er misvisende og at flere arbeidstakere, f.eks. helsepersonell, nå blir presset til å vaksinere seg mot deres egen vilje.