Høringssvar fra Chr. Anton Smedshaug

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat må ikke brukes innenlands og negative tester og påviste antistoffer må likestilles

Norge bør være et foregangsland for personlig og økonomisk frihet, også ved gjenåpningen når befolkningen er tilbudt vaksine.

Koronasertifikat innenfor egne grenser må derfor avvises helt. Samtidig må Norge forholde seg til internasjonale regler for reiser mellom land. Vi bør da også jobbe for at negative tester innenfor 72 timer og påviste antistoffer gir samme frihet til å krysse grenser og komme ut av karantene som vaksinering.

Effekten av vaksinene har begrenset levetid og nye utgaver av viruset vil oppstå. Derfor er vi hele tiden avhengig av testing som virkemiddel, og negativ test og påviste antistoffer må ha samme gyldighet som vaksine ved reise mellom land.

Koronasertifikatet slik det er skissert vil føre til diskriminering. Det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn. Det vil føre til innskrenking av rettigheter og friheter som vi burde tatt for gitt og føre til økt skepsis mennesker i mellom.

Departementet ber om innspill om negativ test også skal være en del av koronasertifikatet, og flere peker på at testkapasiteten ikke er god nok til å håndtere dette over tid. FHI har imidlertid skrevet at: «Ved bruk av koronasertifikat nasjonalt bør det settes som en forutsetning at negativ test gir samme tilgang til definerte aktiviteter som immunitet (vaksinasjon og/eller gjennomgått covid-19).»

Norge bør derfor ikke innføre innenlands koronasertifikat ettersom ulempene er større - og rokker ved mer fundamentale prinsipper - enn de eventuelle fordelene.