Høringssvar fra Frode Helgesen

Dato: 05.05.2021

Dette er et brudd på norsk lov og brudd på menneskerettighetene.

På tide å at myndighetene våkner å ser galskapen i dette.