Høringssvar fra Lisbeth Hoskuldsen

Dato: 11.05.2021

Nei til vaksinepass

Undertegnede sier et klart nei til innføring av vaksinepass og mener det strider mot Grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter. Skulle det bli innført vaksinepass, så betyr det indirekte vaksinetvang. Det rådende prinsipp i Norge er og har vært at all vaksinering er frivillig.

All helsehjelp skal bygges på frivillighet. Dette er det rådende prinsipp i Norge. Ingen skal tvinges til medisinske inngrep.

Dersom det innføres vaksinepass så er det ikke lengre snakk om frivillighet da den som av forskjellige årsaker er uvaksnerte vil bli fratatt grunnlovfestede rettigheter ved å bli utestengt fra store deler av samfunnet. I første omgang har det vært snakk om at man mister retten til å reise over landegrensene, men det vil snart også kunne gjelde muligheten til å delta på ulike arrangementer, gå i kirken, besøke restauranter eller komme tilbake på jobb eller skole.

Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvansinerte vil bli diskriminiert basert på et medisinsk valg. Vaksinasjon i Norge er frivillig. Dersdom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter, er det ikke lengre noe reelt frivillig valg.

Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk da vaksinene ikke hindrer den vaksinerte i å bli smittet eller spre smitten videre til andre. Derfor vil det ikke ha noen betydning om man er vaksinert eller ikke i forhold til å beskytte andre mot smitte. Jeg viser her til det Verdens Helseoraganisasjon, Europeiske legemiddelverket og Folkehelseinstituttet selv skriver på sine sider. Sitat fra sistnevnte: "Det er ikke dokumentasjon for at vaksinene beskytter mot å bli smittet. Det er også usikkert om vaksinen beskytter mot at den vaksinerte smitter videre."

Vaksinene mot Covid-19 er ennå ikke endelig godkjente og vi har ingen kunnskap om langtidseffektene. Det har vært flere dødsfall beviselig som en følge av Covid-19 vaksinen. Det er en menneskerett å selv kunne vurdere risikoen for bivirkninger, også alvorlige og livstruende og å ta et fritt og informert valg uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av grunnleggende rettigheter.

Det er et faktum at barn, unge og voksne med normal helse vil ha svært få sjanser for å bli alvorlig syk av Covid-19, og over 95% av de som blir smittet får et mildt sykdomsforløp.

Gjennomsnittsalderen blant dem som har dødd i Norge er 84 år. 87% av disse hadde minst en underliggende kronisk sykdom, ofte flere.