Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass bryter med grunnleggende menneskerettigheter, og vil ikke være frivillig - men "frivillig tvang" når det hindrer uvaksinerte å ferdes og delta i samfunnet på lik linje med vaksinerte. Det er ikke alle som kan ta disse eksperimentelle vaksinene som har påført alvorlige autoimmune reaksjoner. Hva med mennesker med autoimmune sykdommer og allergier? Mennesker i alle aldre med god helse og godt immunforsvar tvinges til å spille russisk rulett med egen helse for å beholde jobb eller delta på ulike aktiviteter? Dette synes også underlig når vaksinene faktisk ikke beskytter mot smitte , ei heller det å smitte videre. Vaksinene er i tillegg nødgodkjente, man vet ikke hvordan menneskekroppen reagerer på disse - hverken på kort eller lang sikt. Det er et faktum at produsentene har fraskrevet seg alt ansvar og at man ikke en gang får helseforsikring ved å ta en eksperimentell vaksine. Dette burde gi en rekke etiske og moralske spørsmål sett opp mot et vaksinepass. Dette må være frivillig - og da reelt frivillig. Vaksinepass vil splitte folket og bryte med grunnleggende rettigheter.

UTDRAG FRA EUROPARÅDETS RESOLUTION 2361 (2021) 27 JANUARI 2021:

7.3 with respect to ensuring high vaccine uptake:

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

UNESCO's verdenserklæring om bioetikk og menneskerettigheter

Artikkel 6: Samtykke

Et hvert preventivt, diagnostisk og terapeutisk medisinsk inngrep skal utføres bare med frivillig og informert forhåndssamtykke fra den berørte person på grunnlag av tilstrekkelige opplysninger. Når det er aktuelt bør samtykket være uttrykkelig, og vedkommende bør når som helst og av en hvilken som helst grunn kunne trekke tilbake samtykket uten at det medfører ulemper eller er til skade.

https://liberlysing.no/2021/02/26/nuremberg-code/?fbclid=IwAR1CBe_c5HubRCVxJu8OFYzBsxO_xfmSR1qcBQTfTaXYynTxeN_

NESCO sin Verdenserklæring om bioetikk og menneskerettigheter:

Artikkel 3 - Menneskeverd og menneskerettigheter

1. Menneskeverdet, menneskerettighetene og de grunnleggende friheter SKAL RESPEKTERES.

2. Enkeltmenneskers interesser og velferd SKAL GÅ FORAN rent vitenskapelige eller samfunnsmessige interesser.

Artikkel 5 - Selvstendig beslutningsmyndighet og personlig ansvar

Enkeltpersoners selvstendige beslutningsmyndighet, når de tar ansvar for sine beslutninger og respekterer andres selvstendighet, SKAL RESPEKTERES.

Artikkel 6 - SAMTYKKE

1. Ethvert PREVENTIVT, DIAGNOSTISK og TERAPEUTISK medisinsk inngrep skal utføres BARE MED FRIVILLIG og INFORMERT FORHÅNDSSAMTYKKE fra den berørte person på grunnlag av tilstrekkelige opplysninger.

Når det er aktuelt bør SAMTYKKET VÆRE UTTRYKKELIG, og vedkommende bør når som helst og av en hvilken som helst grunn kunne trekke tilbake samtykket uten at det medfører ulemper eller er til skade.