Høringssvar fra Linda Hinrichsen

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

NEI!! Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som kan tilskrives tanken eller ideen om det frie mennesket. Rettferdighetsprinsippet blir trukket fram som førende premiss for debatten om innføring av vaksinepass.Dette er BRUDD på menneskerettighetene!!!

At de som styrer landet vårt får makt til å gå tilbake til et kontrollerende og inngripende levesett som ble innført under krigen er skremmende og uforståelig! Makten og styringen disse "lederne" viser er skummel!!

Trodde de som styrer landet er folkets "tjenere" ikke herskere!! De er her for å høre på og guide resten av landet trygt fremover - IKKE BAKOVER!!!