Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er veldig for et europeisk vaksinepass. Det er ingen grunn til å nekte innreise for mennesker som ikke utgjør noen smittefare. Da vil det bare være diskriminering basert på statsborgerskap, og uten noen faglig begrunnelse.