Høringssvar fra Kristian Honningsvåg

Dato: 07.05.2021

Dei utan vaksinepass vil bli andrerangs borgarar som ikkje får delta i samfunnet på lik linje med prøvekaninane som har tatt sprøyta. Utan denne sprøyta vil du bli hindra i å leve ditt normale liv, og dette er då i praksis behandlingstvang, ein tvang til å verte utsett for ei ny hastegodkjent eksperimentell mRNA behandling, og det kan hende du må fortsette å ta denne behandlinga opptil fleire gangar i året for resten av livet ditt, om du ønsker å behalde statusen som "klarert".

Det er og omstendelig dokumentert at covid faktisk har eit mildare sjukdomsforløp for folk flest enn "ordinær" sesonginfluensa, so det er soleklart at det her handlar ikkje om folks helse, men om kontroll av befolkninga.