Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg synes at koronasertifikat er brudd på menneskerettigheter og tvunger folk til å vaksinere seg - noe som må være frivillig - med å begrense adgang til tjenester og steder man ellers har rett til å få adgang til. Dette forslaget er ren trussel på demokrati og friheten