Høringssvar fra Bente Rygh

Dato: 07.05.2021

Helt vilt forslag! Dette er krenkende og helt imot Grunnloven. Dette er jeg helt imot!!!