Høringssvar fra Andre Engelsen

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar MOT Covid 19 sertifikat:

Jeg vil med dette si et klart NEI til å innføre et Covid 19 sertifikat i Norge.

Innføringen av et sertifikat strider mot Grunnloven § 113 og Grunnloven § 98. Det strider også imot Menneskerettighetene.

Mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter (artikkel 1)

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser (artikkel 13,1)

Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land (artikkel 13,2).

Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land (artikkel 21)

Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplike fremgang og dens goder.

Jeg finner innføringen av et Covid 19 sertifikat sterkt diskriminerende hvor vi får et samfunn med A og B borgere. Eller Beskyttede og ubeskyttede borgere som Statsminister Solberg definerte det som.

Det er fritt vaksine valg i Norge. Å innføre et sertifikat vil være en indirekte tvang mot borgere som ikke velger å la seg vaksinere med en hurtig utviklet vaksine som ikke man vet langsiktige bivirkninger av, og som ikke vil bli godkjent før 2023. Dessuten viser det seg jo at fullvaksinerte likevel blir syke og smitter andre. Innførsel av et slikt sertifikat vil i tillegg til å være diskriminerende, stigmatiserende og segregerende skape et polarisert samfunn. Det gir meg sterke assosiasjoner til både apartheid og totalitære regimer.. Et Covid 19 sertifikat gir ikke frihet, det tar frihet. Jeg sier derfor Nei til forslaget om å innføre dette i Norge.