Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Et vaksinepass betyr en stor inngripen i folks privatliv. Vi har blitt vant med sterke begrensninger det siste året, men nå ser vi heldigvis lys i enden av tunnelen. I Oslo er det lite smitte per dags dato, og foreløpig ser det ut til at gjenåpningen går rimelig bra. Når vi har en synkende smittetrend, mener jeg det ikke henger på greip å innføre vaksinepass på nåværende tidspunkt. Gevinsten er mindre enn tapet per nå i Norge.

Det vurderes også vaksiner for barn. Har et barn mulighet til å bestemme selv om hen skal ta vaksinen? Er det gammelt nok til å ta et velveid valg? Ja, vi vil stoppe smitten, men betyr det at friske barn må vaksineres? Nei, det er ingen som sier at de må, men om vaksinepass blir innført blir vi alle, unge som gamle "defacto" tvunget til å ta vaksinen. Jeg er for vaksiner, men synes det er skummelt at vi ikke vet noe om langtidsvirkningene etter de ulike koronavaksinene. AstraZeneca-dødsfallene ble dessverre en påminnelse om at vi ikke kan garantere noe. Man ønsker jo å vaksinere folk for at færre skal bli alvorlig syke og dø av covid-19, og vaksinesykdom og dødsfall relatert til koronavaksinene er beskjedne i forhold. Allikevel bør det være opp til hver enkelt å bestemme over egen kropp og helse. Vaksinene er heller ikke 100% sikre, og det er usikkert hvor godt de fungerer mot de ulike mutasjonene av viruset. Derfor kan også vaksinepass være farlig i så måte at man antar at alle fullvaksinerte ikke er smittebærere.

Det er selvsagt en god idé å åpne opp for en mer normal hverdag igjen. Og det er det som testes ut i Oslo nå. Foreløpig ser det ut til å gå bra, uten vaksinepass. Folk flest vil ta vaksinen, for seg selv og andre, men dette er et demokrati, hvor folk skal få råde over egne valg og egen helse. Jeg vil ikke være med på å tvinge noen til å ta en vaksine de er skeptiske til.

Selv om dette foreslås som en foreløpig lov, kan det fort bli normen på ubestemt tid framover. De fleste vil ta vaksine, men det er svært diskriminerende ovenfor de som ikke kan/vil ta vaksinen på nåværende tidspunkt, eller som er bakerst i vaksinekøen, å innføre vaksinepass når vi har grei kontroll på viruset i Norge i skrivende stund.