Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinering må være basert på frivillighet. Det finnes mange grunner til at folk ikke kan eller ønsker å vaksinere seg. Det må respekteres i et åpent demokratisk samfunnn uten at det fører til begrensninger i frihet for den enkelte som ikke vaksinerer seg. Innføring av vaksinepass er det samme som å tvinge folk til å vaksinere seg, og det er begynnelsen på innføring av et overvåkingssamfunn. Det begynner å ligne på regimer vi ikke liker å sammenligne oss med rett og slett. Hvis noen hadde sagt for litt over ett år siden at det ville bli innført vaksinepass om litt over ett år, ville man nok bli kalt for konspirasjonsteoretiker. Men nå er vi der altså. Ikke til å tro.