Høringssvar fra Jarle Hellestræ

Dato: 08.05.2021

NEI TAKK. I høringsnotatet nevnes at “Bruk av koronasertifikat kan bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt, og til at kommuner med kommunale eller regionale tiltak kan klare å slå ned utbrudd med mindre strenge tiltak enn uten bruk av koronasertifikat.“

Det er viktig å merke seg ordet “kan”. Vaksinene, inngrepene gjort for å redusere smitte og den massive testingen er ikke bevist å gi helsemessige fordeler for befolkningen. Dette er inngrep som allerede går minst utover Grunnlovens § 110 (retten til å arbeide), § 106 (retten til å bevege seg fritt innenfor rikets grenser) og § 98 (forbud mot diskriminering).