Høringssvar fra Grete Nina Aske

Dato: 05.05.2021

Jeg er imot vaksinepass! Det skaper press for å ta en injeksjon ingen vet langtidsvirkningene av. PCR-testen brukes feil, den kan ikke påvise hverken sykdom eller smitte. Gjør et eksperiment, slå av all stråling i et tettsted, en by, et aldershjem el. og se hvor mange som blir syke da. Verdt et forsøk?