Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er ikke i mot vaksinen. Og jeg har gjort min dugnad på beste måte. Men dette koronapasset bryter med norske borgers grunnlovs og menneskerettigheter, vil føre til en splittelse i folket og bryter med menneskerettighetene. Måten dette gjøres på er i mot alt Norge står for og som har vært praktisert i min levetid og som gjør Norge til et demokratisk land. Det er meget alvorlig og sette i gang. Slike inngripende tiltak i menneskerettighetene, folket vil få mistillit til dere som politikere. Det vil føre til så mange situasjoner som kan være diskriminerende for så mange. Man bestemmer over egen kropp, og skal få ta sitt ansvar, og sine valg til sin valgte tid. Tallene i Norge viser at de ALLER fleste tar sitt ansvar. NEI til tiltak som splitter, presser og bryter med menneskerettighetene i eget land!