Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Å gå til det steg at vaksinepass skal tvinges på alle, altså en annen måte å få alle til å ta covid-19 vaksina er å gå såpass over streken som det i det hele tatt er mulig!! Dette er forbudt ifølgje Norges lover. Ingen skal påtvinges et pass som sier noe om du har tatt en vaksine eller ei.

Alle har rett til å være frie. Dette er et tiltak som vil skjerpe friheten til hvert enkelt menneske enormt. Med andre ord dropp det!! Dropp hele vaksinepass ideen.

Slipp de gamle innelåst på sykehjem og gamlehjem fri!! Ikke steng dem inne!! Dette også er imot Norges lover. Alle, absolutt alle har rett til å gå og gjøre det de selv vil. Også de eldre. Det å være innestengt i uke på uke, måned på måned gjør at de eldre sliter veldig psykisk og fysisk.

Åpne opp igjen aktiviteter for ungdom og barn. Det er kjempeviktig at de har noe å gå til, om det er korpsøving, fotballtrening eller annet. Det viktigste er at barna våre har noe å gå til, slik at de ikke blir sittende hjemme etter skoletid eller finner på farligere ting, slik som å ruse seg. Det er Norges fremtid, barna våre vi virkelig må ta vare på, gjennom at aktivitetstilbud etter skolen opprettholdes.