Høringssvar fra Halgeir Solstrand

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er ikke greit og jeg går mot dette vaksinepasset. Dette på grunn av at det skaper et unormalt klasseskille i samfunnet, der den som har vaksinepassfor får goder mens den som ikke har det, har kun bakdeler. Dette minner meg om rasediskrimineringen i USA og Apartheid som var i Sør-Afrika. Vi må ikke komme dit hen at vi får disse klasseskillene i Norge pga pandemien.