Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 165058

Dato: 06.05.2021

Jeg er sterkt imot vaksinepass.

Det er ikke akseptabelt at personlige helseopplysninger skal være tilgjengelig for alle og enhver.

Det strider imot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter og rettferdighetsprinsippet kan vel ikke brukes her.

Korona "vaksinene" som blir brukt er en eksperimentell behandlingsmetode som ikke er godkjent, kun nødgodkjent og de er heller ikke utprøvet slik som er vanlig for vaksiner.

Å endre en lov for en eksperimentell behandling strider mot et individs rett til selvbestemmelse over eget liv og helse. Noe som er helt absurd.