Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

For første gang i fredstid foreslås det nå en inndeling av borgerne, hvor de som ikke vil delta i et medisinsk eksperiment i stor grad skal utestenges fra samfunnets tilbud – til og med fra butikker.

Overhodet ikke akseptabelt!

Redd oss, og dere selv, fra denne farlige stien.

Pandemien, som staten reagerte sent, sløvt og uansvarlig på, må løses med Norges verdier – tillit, kreativitet, oppfinnsomhet og smidighet.

Uten frihet vil vi sakte men sikkert gå mot 1000 år med mørke.

La mennesket slippe fri!

Ta ansvar, og husk at det ikke er noen skam i å erkjenne og lære av tidligere feil.

Eksempelvis kan man se tilbake til forrige Mars.

Istedenfor å isolere de sårbare, isolerte dere alle.

Dette var ikke en særlig gjennomtenkt strategi.

Ingen samfunn kan holde hjulene i gang når de produserende menneskene settes i lenker.

Oljepengene er den eneste grunnen til at vi ikke har sett verre resultater av disse ugjennomtenkte tiltakene så langt.

Tiden er inne for å snu galskapen, og finne smidige, liberale, tillitsbaserte løsninger for gradvis gjenåpning.

Ethvert menneske har rett til å leve i frihet.

Rett skal være rett.