Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg samtykker IKKE til å innføre vaksinepass i Norge. Det vil være et grovt overtramp i forhold til mine rettigheter som menneske. Jeg vil selv bestemme over min egen kropp. Det bryter fullstendig med norsk lov, menneskerettigheter samt Nürnbergprotokollen. Jeg vil under ingen omstendigheter la meg bli brukt som et eksperiment, eller som en forsøkskanin, ved å sprøyte inn en giftcocktail, som vi ikke vet hva er, i min kropp. En injeksjon som viser seg å ha så mange tragiske følger samt død. Ved et slikt pass vil diskriminering av mennesker slå ut i full kraft, OG det vil få store alvorlige følger. Denne cocktailen de har blandet sammen i injeksjonssprøytene ligger heller ikke under begrepet vaksine da dette såkalte viruset fremdeles IKKE har latt seg isolere.
En innføring av vaksinepass vil være en akt av kriminell handling.