Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

I all historie har vi ikke hatt det som blir kalt for et vaksinesetifikat og da trenger vi drt heller ikke nå. Det vil forskjellsbehandle folk og gi folk et overlagt press/tvang til å vaksinere seg for å kunne være sosial og reise.Det er ikke tvangsvaksinering så da er det molbu å innføre dette setifikatet! Hva skal det brukes til i tilfelle? Forslaget er ute på høring og da kan man ikke som statsminister flagge fritt for å innføre dette setifikatet nå! Det vil skape enda større isolasjon,ensomhet,angst,depresjon osv. for de som også ikke KAN ta vaksinen! Det blir Stalinisme å innføre et slikt setifikat. Sovjettstaten har gått falitt for lengst og da må ikke vi i vårt vestlige hardt tilkjempede demokrati tre en slik merkelapp på de som er "godkjent"og de som ikke er "godkjent"i samfunnet vårt! Vi har hatt pandemier flere ganger før i historien,men alldri gitt folk en bilett på at du gjør som mydighetene helst vil! Dessuten så et dette en "uferdig"vaksine som er hastegodkjent og ikke ferdig testet på linje med andre vaksiner som vi har! Denne er også en mNRA vaksine som griper inn i DNA vårt og vi vet ikke med sikkerhet om den vil påvirke vårt arvematriale enda. Vi har ikke noe som helst lov til å tvangsmedisinere heller. Jeg vil mye heller heie på at man kan ha en 74 timers test å vise til ved store samlinger med mennesker,men bare i ett år frem i tid!