Høringssvar fra Magnus Wiig

Dato: 06.05.2021

Jeg kan ikke med god samvittighet stemme på partier som går inn for koronaserrifikat.

Å måtte utlevere helseopplysninger til mange forskjellige folk vil ende opp med veldig mange tausehtserklæringer som det vil bli vanskelig for meg å holde styr på. I tillegg strider det mot alt det jeg står for, frihet.

Ved å nekte mennesker de samme rettigheter som de som frivillig eller under tvang leverer ut helseopplysninger om seg selv til andre enn helsepersonell man selv oppsøker for den helsetilstanden man er i er uetisk, umoralsk og i tydelig retning et diktatur.

Nå er vi i mai og jeg føler politikere spytter på den friheten vi snart skal feire.

Vaksinert eller ikke, jeg er sterkt imot et slikt sertifikat.