Høringssvar fra Bente Antun

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

I følge Europarådet i Brussel, Resolusjon 2361, er vaksinasjon ikkje obligatorisk. Uvaksiinerte skal på ingen måte diskriminerast. Og dette stoppar effektivt forestillinga om vaksinepass/koronasertifikat! Menneskets suverenitet er at me er frie individ! Me vert forespeila at Norge er eit demokratisk land, men dette er blitt til dei grader rasert, og det liknar meir på eit diktatur om de skal innføre vaksinepass/sertifikat. De har på ingen måte rett til å ta ifrå nåken frihet til å leva sitt liv slik det er rett for den einskilte! Om de innfører dette, så skapar de stor splittelse i folket, det vert eit A og eit B-lag. Det strir mot menneskerettane og grunnloven! At de i det heile diskiuterer vaksinepass/koronasertifikat, det er meir enn stygt, og det kjem eit kaldt gufs frå krigens dagar. Må eit mirakel skje, at dette maktovergrepet vert stoppa, og det før det vert sett i verk! Alt dette for eit virus som dei aller fleste overlever. Få ein slutt på PCR-test pandemien som rår, den treng hverken injeksjonar eller pass! Husk de er våre tillitsvalgte.