Høringssvar fra Johan Lossius

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Hei,

NEI til koronapass/-sertifikat, hilsen suksessfull IT-gründer.

Først: Setter veldig pris på Regjeringens arbeid for å beskytte befolkningen og ivareta folkets interesser, takker for mye bra arbeid dere gjør generelt sett.

Men: Som en som ikke skal vaksinere seg oppleves koronapasset som et vondt mareritt man bare vil våkne opp fra, og det assosieres raskt med jødeforfølgelsen i Norge under 2. verdenskrig. Vi er annenrangsborgere fordi vi ikke ønsker underkaste oss? Selv om vaksinasjon er valgfritt? Først skal vi stemples, så skal vi deporteres til visse lovlige og ulovlige områder, og så ... ?

Kanskje dette systemet kan fungere i hendene på godhjertede mennesker - slik som den nåværende regjeringen - men det setter en farlig presedens som kan misbrukes av mer autoritære og maktsyke mennesker, og er en vei vi ikke ønsker å gå.

Det er fullstendig og totalt uakseptabelt å innføre koronapasset, og det gjør dere bare ikke!

Vi kommer til å få landet på beina allikevel og det er veldig gode tider i vente, men da trenger vi ikke denne patetiske diskrimineringen i hverdagen.

Jeg er åpen for en saklig og vennlig diskusjon om ønskelig.