Høringssvar fra Heidi Skog Hodgson

Dato: 06.05.2021

Det er på tide at stortinget og regjeringen kjenner sin besøkelsestid når det gjelder å frata friske menneskers grunnleggende rettigheter som fri bevegelse jvf. Coronapass.

Aldri noen gang i historien har friske mennesker måttet bevise at de ikke er syke!

En PCR-test avslører ikke sykdom, kun om det finnes rester av et gen som kan tilhøre et virus.

Så fremt staten med regjeringen i spissen går inn for dette drakoniske regimet med Coronapass må de være klar over at de bryter med sedvane og naturlige menneskerettigheter!

De vil bli stilt til internasjonalt såvel som lokalt ansvar for sine forbrytelser.

Vh

Heidi Skog Hodgson