Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Forslaget om å innføre et koronasertifikat er en svært dårlig idé som jeg ønsker å motsi av flere grunner. Ved å kun gi visse rettigheter og tillatelser til vaksinerte mennesker (og person som av andre gunner har fått innvilget koronasertifikat) kan det ikke lenger kalles et fritt vaksinevalg. I praksis er det tvangvaksinering, noe jeg synes er høyst urimelig basert på sykdommens lave dødelighet. I tillegg mener jeg det er uansvarlig å pålegge vaksinasjon med vaksiner som kun er midlertidig godkjente etter hasteprosedyrer og uten at langtidsvirkninger er kjent. Det er meldt om et høyt antall bivirkninger, også fra vaksinene som fremdeles er i bruk. For unge personer har dødeligheten av vaksinene vært høyere enn dødeligheten av selve sykdommen, og denne avveiningen mellom potensielle skader fra vaksine eller sykdom må være et valg opp til hver enkelt - også i praksis. Et koronasertifikat kommer til å presse personer som i utgangspunktet ikke ønsker å vaksinere seg i frykt for å ikke kunne delta i samfunnslivet på normalt vis. Det vil trolig også danne et stort og tydelig skille mellom vaksinerte og uvaksinerte personer, som blir synlig i offentligheten. Det er ved flere tilfelle vist at vaksinerte personer både kan bli smittet og være smitteførere, og dette er et viktig argument for at det ikke kan innvilges ulike rettigheter basert på vaksinasjonsstatus. Koronasertifikat vil medføre diskriminering av uvaksinerte, og er ikke forholdsmessig. Dette fører til økt tilgang til helseinformasjon., som heller ikke er heldig. Dette er også et steg i feil retning og bidrar i mye større grad til en overvåkning og kontrollering av mennesker - et samfunn vi ikke ønsker. Og som påpekt av flere jurister er forslaget også grunnlovsstridig.