Høringssvar fra Lise Josefa

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Et klart nei til "vaksinepass"!
Hele grunnlaget for dette passet bygger på usikkerhet. Ta f.eks. delen om å "Vise gjennomgått sykdom"...

Syk? Eller "smittet" ? -Disse definisjonene har blitt kraftig forandret i løpet av dette siste året!

Det har fremgått fra mange kilder, tilogmed regjeringens egne sider og fhi, at PCR- Testene også har en svært stor feilmargin. De utføres heller ikke i henhold til opphavets retningslinjer og det er derfor absurd at "testresultat" skal avgjøre om en får, eller ikke får, alvorlige innskrenkelser i privatlivets frihet!

Reelle sykdomstall er lave, dødstallene svært lave og pandemien legitimerer ikke på noen måte de svært inngripende tiltakene som har vært gjennomført det siste året!

Vaksinen i seg selv er Ikke endelig godkjent, og vil trolig aldri bli det:

Vaksinen mot den forrige "epidemien" svineinfluensa , ble i ettertid bl.a kalt "den største legemiddelkatastrofen i nyere historie"!
-Vi vet utfra legemiddelverkets tall at bivirkninger etter den eksperimentelle (Pfeizer) C-19 vax, er enormt mange fler: Det fremstår derfor gjennomført uetisk av regjeringen å tvinge en slik vaksine på hele befolkningen, gjennom ensidig påvirkning i media, liten reell åpenhet, og ved trusler om Straff i form av innskrenket frihet dersom en motsetter seg vaksinasjon.

Nei til vaksinepass!