Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Koronapass vil ødelegger friheten og menneskeretten og kunne bevege seg fritt i verden. Det vil ødelegge for våre barn som ikke ønsker en sprøyte før de kan reise på ferie. Det er mange som ikke ønsker å ta vaksinen på grunn av mange dokumenterte bivirkninger og død. Det er også mange som ikke kan ta vaksinen. Vaksinen er ikke god nok til å kunne diskriminere på dette plan. Det har aldri dødd ferre folk i Norge enn i år, og det er IKKE på grunn av restriksjonene. Restriksjonene har ødelagt i større grad enn viruset har skadet. 0,02 % dør av corona i Norge, dette er ekstremt lite og skadeomfanget av koronapass, nedstengninger, konkurser, psykiske plager, gjeld, vold i hjemmet/omsorgssvikt er LANGT verre.
Nei til medisinsk apartheid!