Høringssvar fra Frank Ralle

Dato: 11.05.2021

Høringssvar om koronasertifikat.
Et koronasertifikat eller vaksinepass vil diskriminere det norske folk, og er totalt uakseptabelt.
Det strider mot selvbestemmelsesprinsippet og menneskerettighetene.
Regjeringen baserer seg på smittetall generert av en kritikkverdig testmetode med godt kjente feilindikasjoner, istedet for faktisk å vurdere sykdom og kritiske innleggelser.
Når også følgeskadene av smitteverntiltakene og vaksinering kan se ut til å stå for en betydelig mengde vaksineskader, selvmord og vaksinedødsfall, er innføring av et såkalt koronasertifikat et groteskt overgrep mot norske borgere.
Jeg, Frank Ralle, aksepterer ikke å bli diskriminert eller på noe som helst vis få innskrenket mine rettigheter, bevegelsesfrihet eller handlingsfrihet som følge av et koronasertifikat eller vaksinepass.