Høringssvar fra Kristin Stana

Dato: 10.05.2021

Jeg er en Norsk statsborger som sier et klart NEI til Coronaserifikat.

Vil bemerke at det er uvanlig kort frist på denne høringen ,hvorfor sånt hastverk mon tro.

Dette er et meget inngripende tiltak på linje med det tidligere foreslåtte portforbud.Det føyer seg inn i rekken av tiltak som svekker tilliten mellom myndighetene og befolkningen.

Sertifikatet oppfatter jeg som terror og politistat metoder fra myndighetenes side og et forsøk på å tvinge meg til å ta en vaksine jeg ikke ønsker å ta .

Friheten til å bestemme over egen kropp og helse er en grunnleggende menneskerett .

Et slikt sertifikat er en frihetsberøvelse fra de som av ulike årsaker ikke kan ta eller ikke ønsker den såkalte vaksinen.

Et slikt sertifikat vil bety slutten på vår individuelle frihet og et fritt land .

Det vil i tillegg medføre stigmatisering og sette grupper opp mot hverandre .

Den enkelte må kunne ta helsemessige valg for seg selv og i ngen skal diskrimineres eller segregeres basert på deres valg og personlige helseopplysninger.

Dette er et eksperiment da den såkalte vaksinen er kun nødgodkjent.De bruker mennesker som forsøkskaniner .Normalt tar det 7 til 15 år å utvikle en vaksine, minimumstid er 3 år .Et medisinsk eksperiment med andre ord .

Jeg antar at det for meg ,en frisk dame i 50 årene med godt immunforsvar vil være farligere å ta en hurtig utviklet vaksine ingen kan vite om er trygg og som har resultert i flere dødsfall ,enn å bli smittet eller syk av Corona .

Det er verdt å merke seg at WHO sier nei til Coronaserifikat fordi de mener at ordningen vil forsterke ulikhetene i verden ..

Kristin Stana.