Høringssvar fra Jan Ivan Christiansen

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til vaksinepass.Det er brudd på Nürnberg doktrinen.