Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

«NEI TIL KORONASERTIFIKAT:

Departementet foreslår i dette høringsforslaget et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om Koronasertifikat.

Forslaget skal også legge til rette for innføringer av kommende EU forordninger, og gi departementet fullmakter til å effektivt regulere bruk av et Koronasertifikat når det er behov for dette.

Her går det tydelig frem at dette er samkjørt med EU, og vi får en ny bekreftelse på at smittevernstaten ertstatter rettsstaten. Nå blir det et punkt i smitteloven, som vil avgjøre om du er førstegangs- eller andrerangsborger.

Et utvidet vaksinepass for Covid-19 som åpner for innenlands bruk, vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er et type dokument vi knytter til autoritære regimer.

-Jeg viser til 6 ledende akademikere i Norge, som skrev en kronikk om dette i Dagbladet 07.03.2021-

Altså:

1. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et Covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjon vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepass blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinen.

2. Vaksinepass som passerseddel, vil kunne føre til utglidning i tilgang til og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som for eksempel flyselskap og kjøpesenter vil kunne kreve registrering av deg og dine familie som vaksinerte eller uvaksinerte.

VI ER IKKE TJENT MED Å INNFØRE ET PASSERSEDDEL- SAMFUNN.»