Høringssvar fra Anne C F Hermansen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Anne Cathrine Fjeld Hermansen

Andebu 12. mai 2021

Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet om innføring av koronasertifikat

Jeg stiller spørsmål ved lovligheten av å kreve et koronasertifikat for å kunne delta i sosiale aktiviteter, å bevege seg fritt, å utøve sin frie rett som menneske. Det er særlig to omstendigheter som står i grell kontrast til etablert lov og de generelle menneskerettighetene:

  1. Forskjellsbehandling som vil påvirke både livskvalitet og levekår for de som ikke kan eller vil vaksinere seg.

  2. Det faktum at vaksinen som sertifikatet forutsetter (ved siden av andre "frihetskriterier") og som foreløpig har fått overstyre menneskerettighetene, er eksperimentell. Det er dessuten mange verden over som enten har blitt akutt eller kronisk syke eller dødd som følge av vaksineringen (se offentlig statistikk fra EU)*. Eksperimentet er først ferdig i 2023. Da vil man kunne gjøre en evaluering om vaksinen faktisk forhindrer smittespredning, og ikke minst om den er forsvarlig helsemessig. De jeg har snakket med så langt har ikke visst at vaksinene er eksperimentelle, eller at de endrer genmaterialet deres for resten av livet. Flere forskere og medisinere hevder at man strengt tatt ikke kan kalle vaksinen en vaksine. Det er indikasjoner på at vaksinen ikke fungerer da et stort antall mennesker i USA er blitt alvorlig syke med covid 19 selv om de var vaksinerte i utgangspunktet. Ca 60% av de som var innlagt på sykehus i statene med komplikasjoner ifm covid 19, var vaksinerte før de ble syke hevdet en professor i empidemiologi i et nyhetsintervju nylig. Fagpersoner har også uttalt at man ikke kan forvente å være fri for smitte etter vaksinasjonen, og at denne må repeteres gjentatte ganger. Hvordan kan man kreve at et slikt skadelig og upålitelig produkt skal være en forutsetning for å kunne bevege seg fritt? Det er fullstendig uansvarlig å kreve at denne skadelige injeksjonen skal være billett til et fritt liv. Et annet poeng er at det er stor sannsynlighet for at vaksinerte når de smittes, vil kunne være arnested for utvikling av muterte virus som vil skape et mye større problem enn det coronaviruset har bidratt med, i og med den lave andelen av døde. Folk er blitt ført bak lyset med tanke på hva disse vaksinene gjør og ikke gjør.

Sakset fra høringsnotat, side 12: I sammendraget skriver NIM: "Basert på eksisterende rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) kan man anta at domstolen vil legge til grunn at verken tvangsvaksinering eller de mindre inngripende tiltakene obligatorisk vaksinering eller vaksinering som vilkår for goder vil utgjøre et brudd på EMK, såfremt det er tilstrekkelig godtgjort at vaksinen ikke utgjør en helserisiko." Dette er på ingen måte godtgjort, annet enn som et håp og en tro.

Konklusjon

Vaksinene er eksperimentelle og med tvilsomt resultat, og kan derfor ikke være forutsetning for et allment sertifikat. Både de og sertifikatforslaget bør trekkes tilbake og erstattes med trygg behandling av smittede, uten bivirkninger og folkeopplysning om hva som styrker immunforsvaret.

Jeg rakk dessverre ikke å få med kildehenvisninger, men kan framskaffe de ved forespørsel.

Mvh ACFH