Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Disse endringene er jeg sterkt i mot fordi:

  • Endringene bryter med Grunnloven § 106 om bevegelsesfrihet innen Rikets grenser
  • mRNA-vaksinene er ikke utprøvd over tid og er kun hastegodkjent; vaksinene kan derfor ha uante negative helsemessige langtidsvirkninger for den vaksinerte
  • Passet åpner for et fremtidig overvåkingssamfunn
  • Ved innføring av et vaksinepass vil det lovfestede prinsippet om frivillig vaksinasjon i Norge raskt kunne miste sin juridiske kraft, og begrepet "frivillig" i denne sammenheng mister sin betydning
  • Et vaksinepass vil virke diskriminerende og skape et polarisert samfunn (et skille mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte)

Dette er en farlig utvikling!