Høringssvar fra Ole-M Fuglevik

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Et klart NEI til vaksinepass/vaksinesertifikat eller passerseddel om man vil.

Et slikt verktøy med alle de muligheter dette gir til ytterligere kontroll og overvåking av den enkeltes private sfære -samt økende risiko for uønsket deling av høyst privat informasjon, er INGEN i et Demokrati tjent med i det lange løp.

Oppfordrer til å ta et par skritt tilbake. Lytt til og respektèr faglig ekspertise. Prioritèr helse mer på det personlige og lokale plan for den enkeltes beste, UTEN å gjøre dette til en ytterligere oppjazza synkron global-politisk agenda.

Effektfull helse-politikk er forebyggende tiltak og tilrettelegging av muligheter for å etterkomme den enkeltes behov for å bygge og vedlikeholde en solid fysisk og psykisk helse. Dette er samfunnet som helhet mest tjent med på lang sikt, i en MYE større grad, enn effekten av kortvarige markedsstyrte politiske avgjørelser.

Vil samtidig oppfordre til mer åpenhet! At et såpass lite utvalg mennesker tar meget viktige beslutninger for så mange borgere -på så kort tid, gir alltid negative ettervirkninger. Stemmer for åpne debatter hvor også faglig ekspertise kommer til orde i større grad, slik at de gjeldende temaer kan bli belyst fra flere sider. JA til åpne byråkratiske prosesser.