Høringssvar fra Nye Borgerlige

Dato: 11.05.2021

Hei,

Vedlagt er Nye Borgelige sin høringsuttalelse.

Vedlegg