Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100954

Dato: 12.05.2021

Jeg er sterk motstander av innføring av coronapass i norge og resten av verden.