Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette medfører mindre frihet, spesielt for de som ikke ønsker å vaksinere seg. Det blir frivillig "tvang".