Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass er en direkte inngripen i vår frihet, en frihet tuftet på Grunnlov og EMK.

Vaksinepass vil med stor sannsynlighet gi enorme konsekvenser for mennesker som ikke kan eller ønsker å vaksineres. Uvaksinerte risikerer: å ikke ha fri bevegelighet, å ikke kunne forsørge seg selv og sin familie og å bli behandlet som umennesker som skyves ut i det ytterste mørke av venner og familie.

En mer inngripende og frihetsregulerende Stat har vår frie og liberale nasjon aldri hatt. Om dette innføres må det ansees å være et minst like frihetsfientlig inngripen som forslaget om portforbud som falt tidligere i pandemien, en pandemi som med under 1000 døde knapt kan kalles en verre pandemi en tidligere pandemier som har rammet oss med jevne mellomrom opp gjennom historien.

Vaksinepass må aldri bli en realitet.