Høringssvar fra Lars

Dato: 10.05.2021

Redd for at dette er et tiltak som fører oss nermere en poitistat