Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Stiller meg sterkt kritisk til vaksinepass i enhver form. Vaksinasjon i Norge er basert på frivillighet, men en innføring av vaksinepass vil i alle praktiske henseende medføre en skjult tvang om å vaksinere seg for å delta fullverdig i samfunnet.

Videre er prinsippet om å bestemme over eget liv og helse et grunnleggende prinsipp i menneskerettighetene.

Innføringen av vaksinepass vil stride både mot Norges grunnlov, og de internasjonale menneskerettighetene. Å eventuelt lage nye lover og forskrifter for å omgå dette, for å innføre vaksinepass, er sterkt betenkeling, og vil errodere tilliten som samfunnet er basert på og avhengig av.