Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er MOT korona sertifikat.

Koronasertifikat är brudd mot menneskerettighetene.

Siden PCR testen är verdilös til å finne ur man er smittefarlig eller ikke, er tallene for smittede som har kommet ut misvisende. Enhver ärlig person som går inn på döds-statistikkene (i alle land) og regner ut antall döde pr 1000, og sammenligner med tall for de siste 10 årene - ser at det er INGEN overdödelighet i 2020. Det har kommet frem at visse sykehus har fått betaling for hver pasient som har dödd av corona, så det bör undersökes hvor mange av disse som hadde andre alvorlige sykdommer som like gjerne kunne värt dödsårsaken.

Jeg viser til World Freedom Alliance sine punkter som gikk ut 1 mai, og til Reiner Fuellmich sitt arbeid og all saksöking av de som påvirker mennesker til å teste seg, ta vaksine eller bruke munnbind eller andre begrensende tiltak.